VAKANTIEAPPARTEMENT AKKERMANSHOF

HUURVOORWAARDEN

1. Eerst wat algemene informatie.

Als je een aanvraag doet voor de reservering van het vakantieappartement, verklaar je je zonder voorbehoud akkoord met de onderstaande huurvoorwaarden. Mogen we daarom vragen om dit document zorgvuldig door te nemen wanneer je een reservering wenst te doen?

Deze huurvoorwaarden zijn van toepassing voor het vakantieappartement dat zich bevindt op het volgende adres: 3950 Bocholt, Jennenstraat 28.
De eigenaars van de woning zijn: dhr. Patrick Weltjens en mevr. Caroline Van Dijck, met adres te 3950 Bocholt, Jennenstraat 28.

Er kan alleen maar van deze voorwaarden worden afgeweken indien wij daarvoor voorafgaand en schriftelijk onze instemming hebben gegeven. Deze schriftelijke instemming wordt dan vermeld bij de boekingsbevestiging.

De woning kan gehuurd worden tijdens de periodes en tegen de tarieven zoals aangegeven op de website www.akkermanshof.be, voor een verblijf van een week, een midweek of een weekend. In de maanden juli en augustus kan er enkel worden gereserveerd voor een volledige week.

2. Op welke manier kan je reserveren?

Je kan telefonisch, per e-mail of via de website reserveren. Na ontvangst van jouw reservering, sturen wij jou per e-mail een bevestiging.

3. Je wenst je reservatie te annuleren?

Als je het verblijf in het vakantieappartement moet annuleren, zullen wij bij ontvangst van jouw annuleringsvraag een nieuwe huurder zoeken die in jouw plaats in het vakantieappartement zal verblijven. Als er een nieuwe huurder gevonden wordt, ben je geen annuleringskosten verschuldigd.

Als er geen nieuwe huurder gevonden wordt, dan ben je het bedrag van je verblijf verschuldigd, verminderd met 50,00 EUR.

Indien je geen gebruik maakt van het vakantieappartement en je het vakantieappartement niet geannuleerd hebt, dan dien je de prijs voor het volledige verblijf te betalen.

Indien je het vakantieappartement voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen prijsvermindering of terugbetaling plaatsvinden.

4. Wat gebeurt er indien wij als verhuurder de reservering dienen te annuleren?

Als wij door bepaalde, onvoorziene, omstandigheden genoodzaakt zijn om ja verblijf te annuleren, zal je daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht.

Wij zijn op dat moment echter geen schadevergoeding aan jou verschuldigd.

Voor zover wij daartoe in de mogelijkheid zijn en rekening houdend met de omstandigheden waarin de annulering plaatsvindt, zullen wij samen met jou op zoek gaan naar een alternatief voor je verblijf.

5. Hoeveel personen kunnen er in het vakantieappartement verblijven?

Het vakantieappartement is geschikt voor maximum 6 personen.

Indien er meer dan 6 personen in het vakantieappartement verblijven, hebben wij het recht om jou, naar eigen keuze, de toegang tot het vakantieappartement te ontzeggen zonder dat je daarbij recht hebt op een vergoeding of een bijkomende huur aan te rekenen van 25 % van de huurprijs per extra persoon die in het vakantieappartement verblijft.

Onderverhuring van het vakantieappartement is niet toegestaan.

6. Welke rechten en verplichtingen heb je als huurder?

Het vakantieappartement dient door jou als hoofdhuurder, je medehuurders of je bezoekers als een goede huisvader te worden bewoond. Je dient daarbij rekening te houden met de rust voor de omgeving.

Je bent als hoofdhuurder aansprakelijk voor schade die door jou, je medehuurders of door eventuele bezoekers wordt veroorzaakt, ook wanneer deze schade pas wordt vastgesteld nadat je het vakantieappartement hebt verlaten.

Je doet er goed aan om eventuele ongelukjes spontaan aan ons te melden. Als er iets beschadigd is, is het raadzaam om de gebroken stukken voor ons opzij te houden. Zo kunnen wij vaststellen over welk gebroken of beschadigd stuk het gaat en voorkomen we discussies en misverstanden.

Het huisreglement dat je in het appartement terugvindt, hoort integraal bij deze huurvoorwaarden.

Je dient ervoor te zorgen dat je geen geluidsoverlast veroorzaakt voor de omwonenden. Als dit wel gebeurt, dan hebben wij het recht om alle personen die in het vakantieappartement verblijven, zonder waarschuwing en zonder teruggave van de huurprijs, uit het vakantieappartement te verwijderen.

Het is niet toegestaan om hout in een barbecue te branden of een vuurtje te maken in de tuin. Wij hebben zelf een barbecue voor jou ter beschikking. Na gebruik van de barbecue zal deze goed gereinigd moeten worden. Alle bakroosters moeten grondig worden schoongemaakt.

Het is niet toegestaan om het vakantieappartement te gebruiken om fuiven en/of drankpartijen te organiseren. Als dit wel gebeurt, dan hebben wij het recht om alle personen die het vakantieappartement verblijven, zonder waarschuwing en zonder teruggave van de huurgelden, uit het vakantieappartement te verwijderen.

In de gehele woning geldt een rookverbod. Er zijn rookmelders aangebracht en er is een brandblusapparaat voorzien in de trappenhal.

Huisdieren zijn welkom, maar om hygiënische redenen mogen enkel huisdieren die in een kooitje zitten, in het vakantieappartement verblijven. Voor andere dieren zoeken wij samen met jou naar een verblijfplaats op onze boerderij.

Je wordt verzocht verzekerd te zijn voor schade aan derden zoals een aansprakelijkheidsverzekering (familiale verzekering). Je doet er goed aan om je wettelijke aansprakelijkheid, in geval van de door jou veroorzaakte brand van de betrokken vakantiewoning te verzekeren.

7. Nog enkele afspraken over het einde van je verblijf en de eindschoonmaak

Het vakantieappartement dient aan het einde van het verblijf netjes te worden achtergelaten.

Het is de taak van jou als huurder om de woning op te ruimen, alles terug op zijn plaats te zetten, de vuilnisbakken leeg te maken, het aanrecht op te ruimen en de schone vaat in de kast te zetten en het vakantieappartement dient bezemschoon achtergelaten te worden.

Als de woning en/of tuin zich in een staat bevinden die niet toelaat ze schoon te maken binnen de gebruikelijke tijd die daarvoor wordt uitgetrokken dan hebben wij het recht om de extra schoonmaakuren aan te rekenen en dit aan 25 euro/uur.

Bij vertrek dienen de ramen en deuren gesloten te worden.

8. Welke zijn de aankomst- en vertrektijdstippen?

Een weekverblijf loopt van vrijdag om 16u tot en met vrijdag om 10u30 of van maandag om 13u30 tot maandagvoormiddag om 10u30.

Een midweekverblijf loopt van maandag om 13u30 tot en met vrijdag om 10u30.

Een weekendverblijf loopt van vrijdag om 16u tot en met zondag om 22u.

Wij vragen jullie om de aankomst- en vertrekuren te respecteren.

9. Wat gebeurt er in geval er zich een geschil voordoet?

Op al onze afspraken geldt het Belgische recht. Als er een geschil zou ontstaan, waardoor de tussenkomst van een rechtbank moet worden ingeroepen, dan leggen we dat geschil voor aan de rechtbanken van het arrondissement Limburg, die exclusief bevoegd zijn.

Meer weten?

Wil je meer weten over een verblijf in ons vakantieappartement in het Limburgse Bocholt?

Neem dan contact met ons op